кисень

кисень
кислород - oxygen - Sauerstoff - хімічний елемент, символ О, ат. н. 8; ат. м. 15,9994. Газ без запаху і смаку. Утворює сполуки з усіма елементами, крім гелію, аргону та неону. При 90,18 К конденсується в блідо-голубу рідину, при 54,36 К твердне. Густина рідкого К. 1,142; tплав -218,7 Со, tкип -192,98 оС. З деякими металами утворює пероксиди Ме2О2, надпероксиди МеО2, озоніди МеО3, з горючими газами - вибухові суміші. К. займає 3-є місце після водню і гелію за поширеністю у Всесвіті. Найпоширеніший хім. елемент на Землі - 47% маси земної кори, 85,7% маси гідросфери, 23,15% маси атмосфери, 79% і 65% маси рослин і тварин відповідно. За об'ємом К. займає 92% об'єму земної кори. Відомо біля 1400 мінералів, які містять К., головні з них - кварц, польові шпати, слюда, глинисті мінерали, карбонати. Понад 99,9% К. Землі знаходиться у зв'язаному стані. К. - гол. чинник, який регулює розподіл елементів у планетарному масштабі. Вміст його з глибиною закономірно меншає. К-ть К. в магматичних породах змінюється від 49% в кислих ефузивах і ґранітах до 38-42% в дунітах і кімберлітах. Вміст К. в метаморфічних породах відповідає глибині їх формування: від 44% в еклогітах до 48% в кристалічних сланцях. Максимум К. - в осадових породах 49-51%. Виключну роль в геохім. процесах відіграє вільний К., значення якого визначається його високою хім. активністю, великою міграц. здатністю і постійним, відносно високим вмістом у біосфері, де він не тільки витрачається, але і відтворюється. Вважають, що вільний К. з'явився у протерозої внаслідок фотосинтезу. У гіпергенних процесах К. - один з осн. аґентів, він окиснює сірководень і нижчі оксиди. К. визначає поведінку багатьох елементів: підвищує міграц. здатність халькофілів, окиснюючи сульфіди до рухливих сульфатів, знижує рухливість заліза і марганцю, осаджучи їх у вигляді гідроксидів і зумовлюючи цим їх розділення. У водах океану вміст К. змінюється: літом океан віддає кисень в атмосферу, взимку поглинає його. Полярні регіони збагачені киснем. Важливе геохім. значення мають сполуки К., зокрема вода. Осн. пром. метод отримання К. - розділення повітря методом глибокого охолодження. Як побічний продукт К. отримують при електролізі води. Розроблений спосіб отримання К. методом вибіркової дифузії газів через молекул. сита. Газ К. застосовується в металургії для інтенсифікації доменних і сталеплавильних процесів, при виплавці кольорових металів у шахтних печах, бесемеруванні штейнів та ін. (понад 60% споживаного К.); як окисник у баг. хім. виробництвах; в техніці - при зварюванні і різанні металів; при підземній газифікації вугілля тощо; озон - при стерилізації питної води і дезинфекції приміщень. Рідкий К. використовують як окисник для деяких різновидів ракетних палив.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "кисень" в других словарях:

  • кисень — сню, ч. Діоксиген, монооксид Оксигену – найпоширеніша проста речовина Оксигену – O2. Газ без кольору й запаху, що входить до складу повітря; необхідний для дихання й горіння …   Український тлумачний словник

  • кисень — [ки/сеин ] с(‘)н у, ор. снеим, м. (ў) с(‘)н і …   Орфоепічний словник української мови

  • кисень — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • вакат-кисень — сню, ч. Кількість кисню, необхідна для повного окислення всіх недоокислених речовин у добовій кількості сечі …   Український тлумачний словник

  • вакат-кисень — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • елементи хімічні — элементы химические chemical elements *chemische Elemente сукупність атомів з однаковим зарядом атомних ядер і однаковим числом електронів в атомній оболонці. Така сукупність атомів має однакові хімічні властивості. У нейтрального атома число… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • бактерія — ї, ж. Мікроскопічний одноклітинний організм; мікроб. •• Аеро/бні бакте/рії бактерії, здатні існувати в середовищі, яке містить вільний молекулярний кисень. Анаеро/бні бакте/рії бактерії, здатні існувати в середовищі, яке не містить вільний… …   Український тлумачний словник

  • газовий склад природних вод — газовый состав природных вод gas composition of natural waters *Gаszusammensetzung der Naturgewässers – сукупність газів, які присутні в природних водах у розчиненому стані. Якісний та кількісний склад розчинених у воді газів визначається… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • бесемерувати — у/ю, у/єш, недок., перех., мет. Добувати сталь із розплавленого чавуну, продуваючи крізь нього повітря (кисень), що випалює наявні в чавуні домішки …   Український тлумачний словник

  • біогенний — а, е. Біологічного походження; який містить залишки живих організмів і який підтримує, стимулює розвиток організму, життя. •• Біоге/нна речовина/ речовина, що її виробляють живі організми. Біоге/нні за/соби лікарські засоби тваринного або… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»